Skip to main content

Medewerker Betonreparatie

Region: Flevoland

Sector: Wind Energy, Construction

Function description maritime vacancy Medewerker Betonreparatie

In deze functie voer jij zelfstandig uit van inspecties aan betonnen torens. Het repareren vanbeschadigingen groter dan 25x25 cm aan betonnen torens door middel van beton-en/of verfreparaties. Het repareren van de keldervloer of fundering vanwindturbines. Het afwerken van de windturbine en het rapporteren de verrichttewerkzaamheden aan de Service Area Manager. Het opstellen vanvoortgangsrapportages in het Engels.


Function demands maritime vacancy Medewerker Betonreparatie

Kennis is vereist van de/het:

  • goede omgang metde persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiliging, helm, werkschoenen etcetera);
  • beton en/ofstucwerk en aanverwante materialen;
  • werken ophoogte;
  • geldendenormen, procedures en voorschriften voor zover deze van toepassing zijn op defunctie, met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieu.

Vereistopleidingsniveau:

  • VMBO/ MBO niveau 2
  • Vereistrelevante werkervaring:
  • 0-2 jaar

Company description

Oceanwide is een  internationale leverancier vangediversifieerde mankracht en HR-diensten voornamelijk gericht op de maritiemeen offshore / Energie-industrieën. 

De geschiedenis van Oceanwide gaat terug tot 1976, toen het eerste kantoorwerd opgericht in Vlissingen, Nederland. Door de jaren heen is Oceanwide erkendals een wereldwijde leverancier van gekwalificeerd maritiem en offshorepersoneel. 

Oceanwide werkt vanuit twee regio's. In Europa hebben we kantoren inNederland, Vlissingen en Den Helder, Letland en Cyprus en in de VerenigdeStaten regio hebben we kantoren in Houston, New Orleans en Ciudad del Carmen.We hebben ook een aantal kantoren die Oceanwide ondersteunen. Met onze kantorenen agentennetwerken zijn wij in staat om eerste klas service te bieden aan alonze klanten.

Maritime crew, offshore personeel en technisch personeel worden opgeleiden gecertificeerd volgens internationale standaarden zoals ISO, CMO + MLC, IMCAen STCW.

Do you have questions about this vacancy?

Contact:
Tess Tamis
Contact company:
Oceanwide Offshore Services B.V.
Phone number:
+31(0)223 671727
Address:
Luchthavenweg 6i
Zipcode:
1786PP
City:
Den Helder
Apply for this job »
Apply now »

Unable to find what you are looking for?

We will be happy to assist you!

You can contact us in one of our offices, send an e-mail or leave your resume.