Skip to main content

ILS Engineer - Kon. Marine

Region: Den Helder

Sector: Maritime Technology, Shipbuilding

Function description maritime vacancy ILS Engineer - Kon. Marine

Voor de Koninklijke Marine in Den Helder zijn we op zoek naar een ILS Engineer.

De organisatie heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem, van nieuwbouw en onderhoud tot aan afstoting. Het doel is dat het materieel op elk moment gereed is om te gebruiken.

De verantwoordelijkheden voor de ILS Engineer zijn:
Draagt zorg voor de uitvoering van de instandhouding van gereedschappen, machines en installaties of functies en het verrichten van de hiervoor noodzakelijke product evaluaties op zowel kosten, beschikbaarheid als betrouwbaarheid door:
 • het voorbereiden van de materieelgroep op de gestructureerde instandhouding van nieuwe en bestaande systemen en technische ontwikkelingen De gestructureerde instandhouding omvat alle werkzaamheden ten aanzien van Technisch Systeem Management, installatie managementoverleg, instandhoudingsfunctie etc
 • het in de exploitatiefase adviseren van operationele gebruikers mbt onderhoud, reservedelen, documentatie en modificaties met het doel beheersing van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten, met inachtneming van de arbo/milieu wetgeving;
 • het als procescontroller (bij)sturen van het instandhoudingsproces middels een gestructureerde benadering.
 • het geven van technische adviezen aan medewerkers van de gebruikers;
 • het stellen van de normen voor gereedschappen, machines en installaties of functies t.a.v. de te beheren configuratie (mcl. het stellen van configuratie items), technische testen, reservedelen, opleidingen en documentatie;
Adviseert vanuit zijn specifieke deskundigheid en of praktijkervaring en/of levert een bijdrage inzake nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingsplannen, evt in afstemming met engineering van andere materieel organisaties door:
 • het leveren van technische adviezen aan de technische afdelingen;
 • het na bestudering van (concept)stafeisen en aangereikte behoeftes doen van voorstellen (concrete adviezen) inzake realisatie en het omzetten hiervan in systeemspecificaties;
 • het analyseren en interpreteren van door de fabrikant geleverde specificaties tegen de gestelde systeemeisen;
 • het opstellen van behoeftestellingen, kosten/baten-analyses en het uitvoeren van keuringen bij verwerving;
 • het uitvoeren van technische onderzoeken, probleemstudies e.d. rekening houdend met de inzet van het materieel;
 • het adviseren en mede opstellen van test- en beproevingsplannen voor de type beproeving van nieuw verworven systemen ter toetsing van de stafeisen;
Stelt technische en functionele testen op, voert deze uit en werkt op basis hiervan voorstellen uit ter verbetering van het technische systeem of de functie door:
 • het, voor type beproevingen, valideren van software en hardware, dan wel voor opleveringen of periodieke beproevingen opstellen van technische en functionele testen van gereedschappen, machines en installaties ten einde de goede werking voor het eerst of bij herhaling aan te tonen
 • het opstellen van een bijbehorend beproevings- en meetplan mcl. de uitwerking, toetsing aan de doelstelling en rapportage;
Geeft in voorkomende gevallen begeleiding aan assistent engineers door:
 • het accepteren, uitzetten en in plannen binnen de gedelegeerde bevoegdheden van eigen werk en dat van medewerkers binnen de eigen groep;
 • het verlenen van technische ondersteuning bij de zeer complexe problemen en het geven van aanwijzingen;

Function demands maritime vacancy ILS Engineer - Kon. Marine

Nodig:
 • HBO technische bedrijfskunde
 • Ervaring in facilitair onderhoud
 • Communicatief vaardig
 • Analyserend
 • Leervermogen
 • Creativiteit
 • Nederlandse nationaliteit
 • Nederlands in woord en geschrift
 • Full time beschikbaar
Pré:
 • Ervaring met een vastgoed data & management systeem
 • SAP ervaring

Working conditions maritime vacancy ILS Engineer - Kon. Marine

Contract voor 1 jaar met kans op verlenging
Salaris 2600 – 4400 afhankelijk van kennis en ervaring
Werkweek 36 tot 40 uur, 4x9 is mogelijk7

Company description

Oceanwide - opgericht in 1976 - is een gespecialiseerde wereldwijde leverancier van personeelsdiensten. Wij leveren gekwalificeerd personeel aan klanten in de maritieme en energiesector. Wij zijn uw betrouwbare partner, we zetten ons volledig in voor onze mensen en onze klanten, we zorgen altijd voor veilig werken en bieden de hoogste kwaliteit van dienstverlening.

Do you have questions about this vacancy?

Contact:
Dimitri Bik
Contact company:
Oceanwide
Email:
dimitri.bik@oceanwidecrew.com
Phone number:
+31 682792764
Address:
Westplein 12
Zipcode:
3016 BM
City:
Rotterdam
Apply for this job »
Apply now »

Unable to find what you are looking for?

We will be happy to assist you!

You can contact us in one of our offices, send an e-mail or leave your resume.