Skip to main content

Elektrotechnisch monteur

Region: Flevoland

Sector: Construction, Wind Energy

Function description maritime vacancy Elektrotechnisch monteur

Het plaatsen en aansluiten van test- en registratie-apparatuur op de installatie valt onder deze functie. Volgens protocol testen van omvormers, beveiliging-, regel- en registratie-apparatuur. Interpreteren van de testgegevens en aan de hand daarvan het eventuele probleem lokaliseren (installatie of besturing). Hierna inregelen en bijstellen van de procesbesturingen en meet- en regelapparatuur.

Function demands maritime vacancy Elektrotechnisch monteur

Is vereist van de/het:

 • systematiek voor het preventief onderhoud aan de windturbine;
 • elektrische en elektronische delen en de werking hiervan in de windturbine;
 • methoden om veilig te werken;
 • rapporteringssysteem (bijvoorbeeld keuringsrapport, servicerapport);
 • voorkomende elektrotechnische werkzaamheden;
 • lezen van elektrotechnische schema’s en aansluittekeningen;
 • stroom-, spannings- en weerstandmetingen;
 • te gebruiken handgereedschappen en meetinstrumenten;
 • Engelse en Duitse taal voor het raadplegen van instructieboeken en het werken middels een protocol.

Vereist opleidingsniveau:

 • MBO 3
 • Vereist relevante werkervaring:
 • 0 - 2 jaar

Handvaardigheid

Is vereist bij de/het:

 • verrichten van preventief onderhoud en oplossen van storingen;
 • hanteren van gereedschappen, monteren en afstellen;
 • werk vereist nauwkeurigheid in verband met de aansluiting op andere samenstellingen.

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

Duitse en/of Engelse taal in verband met werken middels protocollen welke zijn opgesteld in een vreemde taal en het volgen van trainingen op het hoofdkantoor welke worden gehouden in een vreemde taal.

Company description

Oceanwide is een  internationale leverancier vangediversifieerde mankracht en HR-diensten voornamelijk gericht op de maritiemeen offshore / Energie-industrieën. 

De geschiedenis van Oceanwide gaat terug tot 1976, toen het eerste kantoorwerd opgericht in Vlissingen, Nederland. Door de jaren heen is Oceanwide erkendals een wereldwijde leverancier van gekwalificeerd maritiem en offshorepersoneel. 

Oceanwide werkt vanuit twee regio's. In Europa hebben we kantoren inNederland, Vlissingen en Den Helder, Letland en Cyprus en in de VerenigdeStaten regio hebben we kantoren in Houston, New Orleans en Ciudad del Carmen.We hebben ook een aantal kantoren die Oceanwide ondersteunen. Met onze kantorenen agentennetwerken zijn wij in staat om eerste klas service te bieden aan alonze klanten.

Maritime crew, offshore personeel en technisch personeel worden opgeleiden gecertificeerd volgens internationale standaarden zoals ISO, CMO + MLC, IMCAen STCW.

Do you have questions about this vacancy?

Contact:
Tess Tamis
Contact company:
Oceanwide Offshore Services B.V.
Phone number:
+31(0)223 671727
Address:
Luchthavenweg 6i
Zipcode:
1786PP
City:
Den Helder
Apply for this job »
Apply now »

Unable to find what you are looking for?

We will be happy to assist you!

You can contact us in one of our offices, send an e-mail or leave your resume.