Skip to main content

Elektrotechnisch Monteur

Region: Flevoland

Sector: Wind Energy, Construction

Function description maritime vacancy Elektrotechnisch Monteur

In deze functie ontvang jij de opdracht en bespreekt de specifieke projecteisen en eventuele onduidelijkheden. Controleren op aanwezigheid van materiaal, onderdelen, tekeningen, schema's en gereedschappen. Het opsporen van de oorzaak van de storing voor wat betreft de elektrische, elektronische en sturingstechnische systemen aan de hand van protocollen.

Function demands maritime vacancy Elektrotechnisch Monteur

 • Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiliging, helm, werkschoenen etc.);
 • Veiligheids-, Arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften;
 • Elektrische en elektronische delen en de werking hiervan in de windturbine;
 • Lezen van elektrotechnische schema’s en aansluittekeningen;
 • Stroom-, spannings- en weerstandmetingen;
 • Te gebruiken handgereedschappen en meetinstrumenten;
 • Interne bedrijfsorganisatie, -processen, -regelingen, -procedures en –voorschriften omtrent kwaliteit, veiligheid en welzijn.;
 • Engelse en Duitse taal voor het raadplegen van instructieboeken en het werken middels een protocol;
 • Oplossen van storingen;
 • Hanteren van elektrische gereedschappen, monteren en afstellen;
 • Werk vereist nauwkeurigheid in verband met de aansluiting op andere samenstellingen;
 • Invoeren en opvragen van gegevens met behulp van een toetsenbord van een PC.

Verantwoordelijkheid voor: 

 • Veilige en bedrijfszekere windturbine;
 • Toepassing van de juiste middelen en onderdelen;
 • Opstellen van rapporten, volgens daarvoor geldende procedure;
 • In goede staat houden van de bedrijfswagen, gereedschappen, bedrijfsmiddelen en materiaal;
 • Verantwoorde afvoer van materialen en middelen;
 • zelfstandig instellen en/ of wijzigen van besturingssystemen middels persoonsgebonden autorisatiecode

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

Duitse en/of Engelse taal in verband met werken volgens en invullen van protocollen welke zijn opgesteld in een

vreemde taal en het volgen van trainingen vanuit het moederbedrijf.

Company description

Oceanwide is een  internationale leverancier van gediversifieerde mankracht en HR-dienstenvoornamelijk gericht op de maritieme en offshore / Energie-industrieën. 

De geschiedenis van Oceanwide gaat terug tot 1976, toen het eerste kantoorwerd opgericht in Vlissingen, Nederland. Door de jaren heen is Oceanwide erkendals een wereldwijde leverancier van gekwalificeerd maritiem en offshorepersoneel. 

Oceanwide werkt vanuit twee regio's. In Europa hebben we kantoren inNederland, Vlissingen en Den Helder, Letland en Cyprus en in de VerenigdeStaten regio hebben we kantoren in Houston, New Orleans en Ciudad del Carmen.We hebben ook een aantal kantoren die Oceanwide ondersteunen. Met onze kantorenen agentennetwerken zijn wij in staat om eerste klas service te bieden aan alonze klanten.

Maritime crew, offshore personeel en technisch personeel worden opgeleiden gecertificeerd volgens internationale standaarden zoals ISO, CMO + MLC, IMCAen STCW.

Do you have questions about this vacancy?

Contact:
Madelene Speijkers-de Nood
Contact company:
Oceanwide Offshore Services B.V.
Phone number:
+31(0)223 671727
Address:
Luchthavenweg 6i
Zipcode:
1786PP
City:
Den Helder
Apply for this job »
Apply now »

Unable to find what you are looking for?

We will be happy to assist you!

You can contact us in one of our offices, send an e-mail or leave your resume.