Skip to main content

Bekabelingsmedewerker

Region: Flevoland

Sector: Wind Energy, Construction

Function description maritime vacancy Bekabelingsmedewerker

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het monteren van de bekabeling in de nieuw te installeren windturbines tot een hoogte van 175 meter. Het aansluiten van het hoogspanningsgedeelte door middel van speciale hoogspanningsverbindingsstukken. Aansluiten van de transformatoren op het hoogspanningsgedeelte, in het bijzonder de boutverbindingen. 

Function demands maritime vacancy Bekabelingsmedewerker

Kennis is vereist van de/het:

  • basiskennis van elektrische aansluitschema’s;
  • basiskennis van mechanische techniek;
  • omgaan met zware lasten;
  • richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiliging, helm, werkschoenen etc.);
  • veiligheids-, Arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften;
  • interne bedrijfsorganisatie, -processen, -regelingen, -procedures en –voorschriften omtrent kwaliteit, veiligheid en welzijn.

Vereist opleidingsniveau:

MBO niveau 2

Vereist relevante werkervaring:

0-2 jaar


Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

De Engelse en Duitse taal is vereist bij de/het:

  • werken volgens protocollen;
  • het volgen van trainingen bij de Trainings department bij het moederbedrijf.

Company description

Oceanwide is een  internationale leverancier vangediversifieerde mankracht en HR-diensten voornamelijk gericht op de maritiemeen offshore / Energie-industrieën. 

De geschiedenis van Oceanwide gaat terug tot 1976, toen het eerste kantoorwerd opgericht in Vlissingen, Nederland. Door de jaren heen is Oceanwide erkendals een wereldwijde leverancier van gekwalificeerd maritiem en offshorepersoneel. 

Oceanwide werkt vanuit twee regio's. In Europa hebben we kantoren inNederland, Vlissingen en Den Helder, Letland en Cyprus en in de VerenigdeStaten regio hebben we kantoren in Houston, New Orleans en Ciudad del Carmen.We hebben ook een aantal kantoren die Oceanwide ondersteunen. Met onze kantorenen agentennetwerken zijn wij in staat om eerste klas service te bieden aan alonze klanten.

Maritime crew, offshore personeel en technisch personeel worden opgeleiden gecertificeerd volgens internationale standaarden zoals ISO, CMO + MLC, IMCAen STCW.

Do you have questions about this vacancy?

Contact:
Tess Tamis
Contact company:
Oceanwide Offshore Services B.V.
Phone number:
+31(0)223 671727
Address:
Luchthavenweg 6i
Zipcode:
1786PP
City:
Den Helder
Apply for this job »
Apply now »

Unable to find what you are looking for?

We will be happy to assist you!

You can contact us in one of our offices, send an e-mail or leave your resume.